Systemy wielostrefowe Haier w centrum handlowym we Lwowie

9 kwietnia 2022 Chłodnictwo przemysłowe

Każdy inwestor działający na rynku nieruchomości komercyjnych staje przed wyborem systemu ogrzewania. Z reguły bierze się pod uwagę system ogrzewania wodnego z wykorzystaniem grzejników, konwektorów, ciepłej podłogi. Jeśli istnieje zapotrzebowanie na klimatyzację - warto rozważyć system z agregatem chłodniczym i klimakonwektorami, które schłodzą powietrze w pomieszczeniach, a w międzyczasie można zapewnić ogrzewanie dzięki energii cieplnej dostarczanej przez kocioł. System ogrzewania wodnego wymaga źródła ciepła - może to być kocioł gazowy, licznik ciepła lub kocioł elektryczny. W takim przypadku zachodzi potrzeba podłączenia do sieci miejskiej, gazowej, ciepłowniczej lub zapewnienia dodatkowej mocy w przypadku stosowania kotłów elektrycznych. Wszystkie te dodatkowe koszty, począwszy od uzyskania warunków technicznych przyłączenia, a skończywszy na instalacji węzłów gazowych, cieplnych itp.

I czy możliwe jest zapewnienie budynkom biurowym lub komercyjnym ciepła bez użycia gazu, ciepła lub zwiększenia mocy elektrycznej kotła elektrycznego?

Cóż, da się to zrobić. Przeprowadziliśmy to już na kilkudziesięciu nieruchomościach o powierzchni od 100 do 10 000 m2. Do klimatyzacji i ogrzewania zastosowano wielostrefowe systemy Haier.

System MRV firmy Haier działa w ciągu dnia w trybie klimatyzacji, a w nocy w trybie ogrzewania. W takim przypadku koszt systemu grzewczego będzie praktycznie zerowy, z wyjątkiem kosztów konwektorów elektrycznych w miejscach, gdzie nie ma potrzeby stosowania klimatyzacji. Przyjrzyjmy się temu rozwiązaniu na przykładzie małego centrum handlowego o powierzchni 2800 m2 we Lwowie.

Klient zażyczył sobie systemu klimatyzacji o mocy 80 W na 1 m2 powierzchni podłogi. Wymagana moc, w odniesieniu do całkowitej powierzchni podłogi, wynosiła 224 kW. Do klimatyzacji zainstalowano dwa systemy AV32IMSEVA o mocy 99,6 kW każdy, których łączna moc wynosi 199,2 kW (przy znamionowej temperaturze zewnętrznej +35°C), przy założeniu współpracy z jednostkami wewnętrznymi typu kasetonowego i ściennego o łącznej mocy 230 kW. Ze względu na współczynnik zmienności wydajność jednostek zewnętrznych dobrano tak, aby była mniejsza. Ponieważ w tym budynku nie jest możliwe maksymalne obciążenie jednogodzinne, jednostki zewnętrzne zostały dobrane tak, aby ich moc była o 30% mniejsza niż moc jednostek wewnętrznych.

Moc jednego systemu MRV wynosiła 29,8 kW, a moc całkowita 59,6 kW.

Obliczenia strat ciepła wykazały, że zapotrzebowanie na energię cieplną dla systemu grzewczego wynosi 34 W na 1 m2. Całkowite obciążenie systemu grzewczego wynosiło 76,5 kW (przy znamionowej temperaturze powietrza zewnętrznego -19°C).

System AV32IMSEVA przy temperaturze powietrza otoczenia -19°C i temperaturze wewnętrznej pomieszczenia +20°C wytwarza 56,6 kW ciepła i zużywa 16,25 kW energii elektrycznej. Wskaźnik ROR (stosunek ilości odebranego ciepła do zużytej energii elektrycznej) dla tego systemu w temperaturze -20 °C wynosi 3,48. Przy średniej temperaturze zewnętrznej wynoszącej +3°C w okresie zimowym współczynnik COP wynosi 4,24. Jest to jeden z najwyższych współczynników efektywności energetycznej tego typu urządzeń dostępnych na rynku ukraińskim.

Łącznie oba systemy przesyłają 113,2 kW ciepła, zużywając 32,5 kW energii elektrycznej.

Maksymalna moc cieplna systemów przekracza wymaganą o ponad 25% (113,2 kW w stosunku do wymaganej 76,5 kW).

W związku z tym systemy o mocy 76,5 kW nie będą obciążone w 100%, a zatem zużycie energii elektrycznej będzie mniejsze niż 32 kW. Różnica w zużyciu szczytowym między latem a najzimniejszymi dniami sezonu zimowego wynosi 59,6 kW - 32,5 kW = 27,1 kW. W okresie zimowym, przy obciążeniu szczytowym, system zużyje o 27 kW mniej niż w okresie zimowym. Ta konserwatywna moc może być wykorzystana do instalacji grzejników elektrycznych w miejscach bez klimatyzacji (pomieszczenia sanitarne, korytarze, przedsionki itp.).

Ponadto nie ma potrzeby zwiększania mocy elektrycznej, ponieważ moc elektryczna dostępna dla klimatyzacji może całkowicie pokryć dzienne zapotrzebowanie systemu grzewczego. Zaletą dla inwestora jest to, że nie jest potrzebne przyłącze gazowe ani miejska sieć ciepłownicza, a koszt tego systemu ogrzewania jest znikomy.

Ile kosztuje cały system klimatyzacji i ogrzewania z urządzeniami firmy Haier?

Koszt zależy od kilku czynników: architektury budynku, strat ciepła i zużycia ciepła, rodzaju i liczby zastosowanych jednostek. W praktyce system ogrzewania i klimatyzacji Aclima kosztował 18 USD za m2 w najbardziej ekonomicznej wersji. Cena dotyczyła nie tylko sprzętu, ale także całego projektu "pod klucz".

Właściciele budynków zawsze będą zainteresowani kosztami operacyjnymi: ile należy zapłacić za ogrzewanie budynku w zimie i jak będzie wyglądało rozliczanie zużycia przez poszczególnych lokatorów?

System rozliczania energii firmy Haier umożliwia oddzielne rejestrowanie ilości energii elektrycznej zużywanej na potrzeby ogrzewania lub klimatyzacji każdego najemcy. Klient ma także możliwość zdalnego monitorowania całego systemu przez Internet lub za pośrednictwem dyspozytorni.

Aby ogrzać badane centrum handlowe (przy zużyciu energii cieplnej 76,5 kW w sezonie grzewczym trwającym 180 dni i średniej temperaturze powietrza zewnętrznego +1,2 °C), należy ponieść następujące koszty

180 dni * 24 godziny * 35 kW (obciążenie cieplne systemu grzewczego przy temperaturze zewnętrznej +1,2 °C) = 151,200 kW.

Koszt 1 kW energii elektrycznej wynosi 2,3 UAH.

Koszt eksploatacji systemu ogrzewania i klimatyzacji budynku z wykorzystaniem systemu MRV firmy Haier jest co najmniej 2 razy niższy niż jakiegokolwiek innego źródła ciepła. Trudno w to uwierzyć, ale system ogrzewania, który kosztuje 0 UAH, jest najbardziej energooszczędny ze wszystkich analogicznych i pozwala zaoszczędzić klientowi (w tym przypadku) co najmniej 90 000 UAH rocznie.

Przedstawiamy kilka przykładów działania budynków opartych na systemach VRF Haier, które nie są pierwszym rokiem eksploatacji, a także opinie klientów na temat pracy urządzeń.

Przykłady te są podobne do opisanego powyżej rozwiązania zastosowanego w Centrum Handlowym we Lwowie.

Cała lista budynków wdrożonych przez Aclimę w oparciu o systemy MRV firmy Haier jest do wglądu.

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatne rozwiązanie techniczne dla swojego projektu, wypełnij formularz zapytania, a nasz technik skontaktuje się z Tobą w celu nawiązania dalszej współpracy.

9 kwietnia 2022 Chłodnictwo przemysłowe