Co to jest chiller?

14 sierpnia 2019 Chłodnictwo przemysłowe

Chiller, czyli agregat chłodniczy, jest podzespołem, który służy do chłodzenia wody. Schłodzona woda jest pompowana z chillera do wymiennika cieplnego, gdzie może służyć odpowiednio do chłodzenia powietrza lub wody. Pełni funkcję wymiennika ciepła. Takie właśnie urządzenie często używane jest w hotelach, halach produkcyjnych, centrach biurowych i wieżowcach. Nie zastanawiamy się nad tym, jak działa klimatyzacja i czy ma ona jakiś wpływ na środowisko naturalne. Jeżeli jesteśmy na etapie budowy instalacji klimatycznej, to warto zapoznać się z jej bardziej przyjazną dla środowiska alternatywą, jaką jest instalacja z zastosowaniem wody lodowej. Instalacja chillera wykazuje znacznie zwiększoną odporność na wszelkie awarie. Jest to związane z jej większą szczelnością. Agregat wody lodowej dział w połączeniu z chłodnicą albo klimakonwektorami wentylatorowymi. Pierwsze z tych urządzeń jest umieszczone w centrali wentylacyjnej, natomiast drugie w samym pomieszczeniu.

Chiller - schemat i zasady działania

Instalacja ta składa się nie tylko z agregatu, ale również z klimakonwektorów, które stanowią wymienniki ciepła typu woda-powietrze. Kiedy przez klimakonwektor przepływa powietrze, temperatura wody lodowej, która się w nim znajduje, wzrasta. Niezwykle ważna jest też instalacja pompy zasilająca wodę w ciśnienie, dzięki której woda lodowa może zostać przetransportowana do odbiornika końcowego. Najważniejszą częścią całego schematu jest oczywiście agregat wody lodowej, dzięki któremu możliwe jest odprowadzenie ciepła z wody. Wytworzona w ten sposób woda lodowa zostaje dostarczona do wentylatorowych wymienników ciepła, a następnie powraca do agregatu, gdy zostanie ogrzana. Wymienniki ciepła są chłodzone poprzez chłodnice cieczy oraz skraplacze. Jest to tak zwane chłodzenie wyparne. Teraz zastanówmy się nad tym, dlaczego jest to odpowiedni wybór:

Samo powietrze, mimo że znacznie bardziej dostępne, ma gorsze właściwości termodynamiczne niż woda. W związku z tym pozwala to w najlepszy sposób wykorzystać ich zalety, przy ograniczeniu wad.

Jeśli dojdzie do bezpośredniego kontaktu wody oraz powietrza, gdzie występuje również dopływ ciepła, następuje proces odparowania wody do powietrza. Mamy do czynienia z odprowadzeniem ciepła utajonego nawilżającego powietrze pary wodnej oraz z odprowadzeniem ciepła jawnego, które jest przejmowane przez strumień powietrza od powierzchni samej wody.

Zasadniczą różnicą między instalacją ogrzewania, a chillerem jest zasilanie chłodną wodą, a nie ciepłą. Cała instalacja składa się z rozbudowanego systemu pomp i zaworów. Woda lodowa stanowi czynnik chłodzący wykorzystywany w chłodnictwie przemysłowym. Takie urządzenia wykorzystuje się przede wszystkim w dużych instalacjach chłodniczych.

Chiller - zwróć się do nas po pomoc

Firma Energycool proponuje Ci rozwiązania oparte przede wszystkim na sprężarkach odśrodkowych Danfoss Turbocore, które zapewniają największą efektywność przy częściowym lub pełnym obciążeniu chłodniczym chillerów. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zdobywane przez lata przy bezpośredniej obsłudze chillerów.

 

14 sierpnia 2019 Chłodnictwo przemysłowe