Jak działają agregaty wody lodowej

1 maja 2019 Woda lodowa

W dzisiejszych czasach w wielu miejscach konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego systemu wentylacji oraz klimatyzacji. Dzięki tym instalacjom możemy utrzymać odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniu bez względu na panujące w danym momencie warunki pogodowe. Instalacja agregatów wody lodowej jest aktualnie jednym z najpopularniejszych rozwiązań ze względu na bardziej ekologiczne i stosunkowo tanie użytkowanie.

Czym jest agregat wody lodowej?

Agregaty wody lodowej (zobacz Energycool)  to urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie ciepła z cieczy. Mają one wieloaspektowe, różnorodne zastosowania w klimatyzacji, ponieważ dostarczają powietrze lub ciecz posiadające odpowiednio niską temperaturę co pozwala utrzymać precyzyjne procesy technologiczne. Przy instalacji mamy możliwość wybrać między agregatami ze skraplaczem chłodzonym powietrzem lub ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Urządzenia chłodzone powietrzem to monobloki, zazwyczaj montowane na zewnątrz budynków w całości zabudowanej w jednej obudowie. Natomiast w agregatach chłodzonych cieczą jednostka zewnętrzna zostaje rozdzielona od pozostałych części, które instalowane są w budynku.

Budowa instalacji chłodniczej

Najważniejszą częścią instalacji jest oczywiście agregat wody lodowej, dzięki któremu możliwe jest odprowadzenie ciepła z wody. Składa się on z klasycznego układu chłodniczego, posiada więc wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (bądź ich zespół), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik chłodniczy (zwany też ziębnikiem), krążąc w zamkniętym obiegu układu chłodniczego, podlega ciągłym przemianom. Instalacja wykorzystująca wodę lodową, składa się nie tylko z jej agregatu, ale również z klimakonwektorów, które tworzą wymienniki ciepła typu woda-powietrze. Bardzo ważna w tej instalacji jest również pompa, która zasila wodę w ciśnienie, dzięki cemu woda lodowa może zostać przeniesiona do odbiornika końcowego.

Schemat działania systemu

Woda lodowa, która wytworzona została w chillerze (schładzaczu cieczy), dochodzi do wentylatorowych wymienników ciepła lub odmiennego mechanizmu końcowego, a po tym jak ciecz ogrzana zostanie w wymienniku, wraca ona do agregatu. W przemyśle ciecz zostaje schłodzona w parowniku przy użyciu pomp dystrybucyjnych, a następnie jest transportowana do chłodnic. To rozwiązanie jest wykorzystywane np. w przemyśle tworzyw sztucznych bądź przy kontrolowanym chłodzeniu produktów. Warto nadmienić, że agregaty używane do celów przemysłowych są scentralizowane, jedne lub kilka agregatów podczas wytwarzania określonej mocy generuje płyn pozwalający na utrzymanie odpowiednio niskiej temperatury. Natomiast w przypadku układów zdecentralizowanych każdy proces ma swój własny agregat. Można również połączyć agregaty wody lodowej scentralizowane z zdecentralizowanymi, w przypadku, kiedy procesy potrzebują tej samej temperatury, ale nie wymagają pracy ciągłej.

1 maja 2019 Woda lodowa