Jednostki regulacji pojemności cieplnej podgrzewacza wody

16 lipca 2023 Chłodnictwo przemysłowe

Takimi urządzeniami zewnętrznymi, które są ważne dla działania centrali wentylacyjnej, są zespoły regulacyjne, które zapewniają przepływ wody o wymaganej temperaturze do nagrzewnicy wodnej.

Węzeł regulacji wydajności cieplnej jest instalowany pomiędzy nagrzewnicą wodną - wymiennikiem ciepła a źródłem ciepła dla niej i z reguły składa się z:

 • zaworu trójdrogowego
 • pompa;
 • dodatkowej armatury.

W celu szybkiego i łatwego podłączenia nagrzewnic wodnych firma VTS opracowała zespoły regulacyjne, które gwarantują, że nagrzewnica wodna zapewni niezbędne parametry powietrza za nagrzewnicą.

Zespół regulacji wydajności cieplnej nagrzewnicy wodnej (grupa pompowa) to system płynnej regulacji wydajności cieplnej nagrzewnicy wodnej, który zapewnia płynną kontrolę jakości. W połączeniu z termostatem lub czujnikiem temperatury wody stanowi również skuteczne zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika ciepła.

Grupa pompowa uproszczona (Lite), w porównaniu do w pełni wyposażonej(Premium), jest nieco "uboższa" o kilka elementów, które można łatwo dodać.

Te elementy to:

 • obudowa, którą w razie potrzeby można dodać podczas instalacji;
 • termomanometry, które pozwalają ocenić, czy urządzenie działa prawidłowo;
 • zawór dzwonowy w obwodzie głównego zaworu regulacyjnego.

Brak tego zaworu może mieć negatywny wpływ na zdolność regulacyjną urządzenia.

Za każdym razem, gdy kompletny system grzewczy jest używany do zasilania kilku grzejników, bypass jest używany w celu zrównoważenia całego systemu.

Obejście poprawia również możliwości regulacji całego systemu. Jako nośnik ciepła podczas instalacji węzłów regulacyjnych dozwolone jest stosowanie sum wodno-glikolowych z ingibitorami antykorozyjnymi o dopuszczalnym stężeniu glikolu do 35%.

Parametry techniczne

Rodzaj regulacji: 0 ÷ 100% (płynna).

Sygnał sterujący: 0-10 V.

Czas zamknięcia/otwarcia zaworu: 90 sek.

Napięcie zasilania zaworu: 24 V AC/DC.

Napięcie pod napięciem pompy: 230 V AC

Temperatura pracy: +5 °C ... 50 ° C.

Temperatura zużycia: -10°C ... 120 ° C.

Maksymalne stężenie glukolu w nośniku ciepła: 35%.

Stopień ochrony: IP 54.

Wymiary

Parametry jednostek regulacyjnych

Konfiguracja systemów regulacyjnych

Grupa pomp Premium

Grupa pomp Lite

Obudowa z EPP (spieniony polipropylen)

pompa wodna

zawór trójdrogowy sterowany elektrycznie

elektrycznie sterowany zawór trójdrożny

filtr cząstek stałych

filtr cząstek stałych

termomanometr

zawory odcinające

pompa wodna

obwód obejściowy

zawór obejściowy (dla obejścia)

zawory odcinające (krany)

Opis rozwiązania technicznego

Węzły regulacyjne to zestaw elementów umieszczonych w obudowie i przeznaczonych do regulacji wydajności cieplnej nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych.

Zalety związane z zastosowaniem gotowych węzłów regulacyjnych

 • eliminacja błędów podczas podłączania nagrzewnicy do sieci rurociągów;
 • łatwe i proste podłączenie nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej do rurociągów;
 • optymalna współpraca z automatycznym systemem sterowania i regulacji VTS oraz zapewnienie niezbędnej ochrony elektrycznej pompy;
 • możliwość zapewnienia podrzędnej (bardziej niezawodnej) ochrony przed zamarzaniem nośnika ciepła;
 • stały pomiar i kontrola temperatury i ciśnienia nośnika ciepła na wlocie i wylocie z nagrzewnicy;
 • prosty i intuicyjny dobór jednostek sterujących do urządzeń na podstawie ich charakterystyki.

Podstawowe elementy

Pompa obiegowa

Napięcie - 230V / 1 faza / 50Hz

Temperatura otoczenia - 0 ... 40 °C

Maks. temperatura wymiany ciepła - 110 °C

Maks. ciśnienie robocze - 10 bar

Zabezpieczenie przed przeciążeniem - wbudowane

Stopień ochrony obudowy - IP44

Glikol propylenowy / metylenowy - do 35%

Zawór trójdrogowy z siłownikiem

Napięcie - 24 VAC, sygnał 0-10 V

Temperatura otoczenia - - 30 ... + 50 °C

Maks. temperatura wymiany ciepła - 120 °C

Wilgotność 5 ... 95% RH (bez tworzenia się kondensatu)

Stopień ochrony obudowy - IP54

Termomanometr

Zakres pomiaru temperatury. - 0 ... 120 °C

Zakres pomiaru ciśnienia - 0 ... 10 bar (1 MPa)

16 lipca 2023 Chłodnictwo przemysłowe