Jak wycofanie HCFC może wpłynąć na Twoje zyski

26 marca 2021 Chłodnictwo przemysłowe

Ze względu na rosnące obawy dotyczące zmian klimatycznych i zagrożenia globalnym ociepleniem, sześć lat temu Stany Zjednoczone stworzyły nowe przepisy, które wpłynęły na społeczność chłodnictwa przemysłowego. Od 2010 r. produkcja i import czynnika chłodniczego R-22 zostały poważnie ograniczone.

Wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), takie jak R-22, mają fascynującą historię przemysłową. HCFC są podobne do swoich chemicznych kuzynów, chlorofluorowęglowodorów (CFC), które stały się popularnym czynnikiem chłodniczym na początku XX wieku. Jednak po tym, jak w latach 80. protokół montrealski skutecznie wyeliminował stosowanie CFC na całym świecie, branże, które polegały na CFC, zostały zmuszone do przyjęcia innych praktyk chemicznych. HCFC (jak R-22) stały się rozwiązaniem przejściowym dla firm, które potrzebowały zmiany operacyjnej, ale nawet one zostały oznaczone jako kontrolowana substancja zubożająca warstwę ozonową klasy II. HCFC nie są tak złe dla ozonu jak oryginalne CFC, ale nadal szkodzą Stratosferze.

Tak jak import substancji klasy I, takich jak CFC, został wycofany lata temu, tak teraz EPA wycofuje substancje klasy II. Wycofanie zakończy się ogólnokrajowym zakazem stosowania pierwotnego R-22 w dniu 1 stycznia 2020 r., zgodnie z programem EPA Significant New Alternatives Policy (SNAP). Program ten podąża śladami Protokołu Montrealskiego, a przepisy takie jak te przyspieszają ogólnoświatowe dążenie do wycofania z użycia szkodliwych dla środowiska czynników chłodniczych.

Ponieważ na kurczącym się rynku HCFC pozostały już tylko trzy lata, popyt szybko przewyższa podaż. Instalacje, które polegają na tym czynniku chłodniczym, stoją w obliczu cen zbliżających się do 20 dolarów za funt, więc przestawienie całych instalacji na czynniki chłodnicze zatwierdzone przez SNAP szybko staje się bardziej atrakcyjne ekonomicznie.

Przedsiębiorstwa, które znalazły się w ogniu HCFC, powinny szukać rozwiązań w zakresie czynników chłodniczych, które są bardziej zrównoważone, zarówno pod względem fiskalnym, jak i środowiskowym. Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE) oferuje ponad tuzin alternatywnych czynników chłodniczych, takich jak R-407A, R-407C i R-427A. Chociaż ich lista jest obszerna, nie istnieje prawdziwe rozwiązanie typu "drop-in". Potrzeba utalentowanego zespołu inżynierów, aby rozszyfrować najlepsze rozwiązanie dla każdego scenariusza, a do wykonania wymiany potrzebny jest doświadczony zespół techników.

Firma Innovative Refrigeration Systems jest dumna z posiadania wykwalifikowanego zespołu i najnowszej technologii, dzięki którym może zapewnić klientom udaną konwersję czynnika chłodniczego. Projekty obejmują oba wybrzeża i dotyczą zarówno obiektów zużywających mniej niż 10 000 funtów, jak i ponad 30 000 funtów czynnika chłodniczego. Ponieważ świat wymaga zmian, które prowadzą do lepszej przyszłości, Innovative będzie nadal się dostosowywać i oferować usługi, które pozwolą na wprowadzenie tych zmian.

26 marca 2021 Chłodnictwo przemysłowe