Podstawy etykietowania rur amoniakalnych

2 lutego 2021 Chłodnictwo przemysłowe

Znormalizowane oznakowanie rur amoniakalnych pomaga uczynić przemysłowe systemy chłodnicze bezpieczniejszymi. Ponieważ bezwodny amoniak stosowany w tych systemach jest niebezpieczną substancją chemiczną, bezpieczeństwo jest sprawą nadrzędną. Należy podjąć środki ostrożności, aby chronić pracowników, okoliczne społeczności i środowisko. Oznakowanie rur jest jednym ze sposobów, w jaki zakłady mogą spełnić ten obowiązek.

Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa Amoniakalnego (IIAR) zapewnia znormalizowane wytyczne dotyczące etykietowania rur w Biuletynie nr 114, który został ostatnio zaktualizowany w maju 2018 r.

Zgodnie z wytycznymi, etykiety powinny być umieszczone w kilku miejscach, w tym: przed i po zmianie kierunku; w miejscu, w którym rurociągi kończą się na urządzeniach; przed i po penetracji ściany lub dachu; co najmniej co 40 stóp na prostych odcinkach rur; i co najmniej raz w każdym obszarze, przez który przechodzi rura.

Wytyczne określają również, jak powinna wyglądać etykieta. Standardowa etykieta jest podzielona na 5 części:

1. Korpus oznacznika

Wszystkie korpusy oznaczników powinny mieć tło w kolorze pomarańczowym, na którym czarnymi literami wydrukowany jest napis "AMMONIA". Rozmiar korpusu znacznika zależy od kilku innych czynników; Tabela 1 w Biuletynie nr 114 zawiera pełne specyfikacje.

Etykiety mogą wykorzystywać różne materiały i metody mocowania. Najważniejszymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze, są widoczność i trwałość. Etykiety powinny być widoczne z każdego miejsca, w którym odbywają się normalne operacje w obiekcie. Dodatkowo, korpusy znaczników powinny być odporne na blaknięcie i łuszczenie się, jeśli do mocowania ich do rurociągów używany jest klej.

2. Stan fizyczny

W systemach chłodniczych amoniak występuje w stanie ciekłym lub parowym, albo w postaci mieszaniny obu tych stanów. Stan ten jest określony na etykiecie: dla cieczy jest to żółta banderola z czarnym napisem "LIQ"; dla pary jest to niebieska banderola z czarnym napisem "VAP". Obie banderole są stosowane, gdy oba stany są mieszane.

3. Poziom ciśnienia

Poziom ciśnienia jest uważany za wysoki lub niski. Dla rur o niskim ciśnieniu (70 psi lub niższym), "LOW" powinno być wydrukowane na zielonej opasce z czarnymi literami. W przypadku rur wysokociśnieniowych (70 psi lub więcej), "HIGH" powinno być wydrukowane na czerwonej wstędze.

4. Skrót

Skrócone nazwy identyfikują konkretne rury amoniakalne w systemie. Pozwala to operatorom i technikom utrzymania ruchu na szybką identyfikację rury i śledzenie jej przebiegu w systemie. Na przykład, na etykiecie pokazanej powyżej, LTRS oznacza Low Temperature Recirculated Suction (ssanie recyrkulowane w niskiej temperaturze). Listę powszechnie stosowanych skrótów można znaleźć w punkcie 4.1.4 biuletynu nr 114.

Skróty powinny być napisane czarną czcionką na pomarańczowym tle.

5. Strzałka kierunkowa

Ostatnią częścią etykiety jest strzałka kierunkowa, która wskazuje kierunek przepływu amoniaku. Strzałka jest czarna i znajduje się na pomarańczowym tle.

Oprócz spełniania wymagań prawnych, standardowe oznakowanie rur amoniakalnych ma również korzyści praktyczne. Ułatwia komunikację między operatorami i pracownikami obsługi technicznej, co w dłuższej perspektywie zwiększa efektywność obsługi technicznej. Gwarantuje również, że pracownicy mogą podejmować bezpieczne, świadome decyzje dotyczące tych systemów.

Co ważniejsze, odpowiednie oznakowanie zwiększa bezpieczeństwo poprzez pomoc w zapobieganiu przypadkowym zrzutom amoniaku. A jeśli już dojdzie do wypadku, etykiety na rurach amoniakalnych mogą pomóc pracownikom pogotowia ratunkowego szybko i dokładnie ocenić sytuację, zmniejszając prawdopodobieństwo obrażeń.

Ponieważ zwiększa to bezpieczeństwo i wydajność, a także pomaga spełnić wymagania prawne, standaryzowane oznakowanie rur jest właściwą decyzją dla każdego zakładu posiadającego amoniakalny system chłodniczy.

2 lutego 2021 Chłodnictwo przemysłowe