RAGAGEP: Co to jest i dlaczego ma to znaczenie?

2 lutego 2021 Chłodnictwo przemysłowe

Norma OSHA dotycząca zarządzania bezpieczeństwem procesowym (PSM) wymaga, aby wszystkie urządzenia, inspekcje i procedury testowania były zgodne z uznanymi i ogólnie przyjętymi dobrymi praktykami inżynierskimi (Recognized And Generally Accepted Good Engineering Practices - w skrócie RAGAGEP).

Jednakże norma PSM oferuje niewiele wyjaśnień na temat tego, co dokładnie oznacza RAGAGEP lub co należy zrobić, aby spełnić to wymaganie. RAGAGEP jest równie zagmatwane, co proste, więc poświęćmy kilka minut na jego wyjaśnienie, aby pomóc Twojemu zakładowi zachować zgodność z OSHA, niezależnie od tego, czy jesteś objęty standardem PSM, czy nie.

Co to jest RAGAGEP?

W maju 2016 r. agencja OSHA wydała notatkę przedstawiającą cztery przykłady RAGAGEP - pierwsze dwa są szczególnie istotne dla branży chłodnictwa amoniakalnego:

Po pierwsze, istnieją "powszechnie przyjęte kodeksy", takie jak NFPA 70, The National Electric Code. Kodeksy tego rodzaju zostały powszechnie przyjęte przez władze federalne, stanowe i lokalne, a zatem wszystkie budynki budowane w tych jurysdykcjach muszą być zbudowane zgodnie z tymi kodeksami.

Po drugie są bardziej specyficzne dla branży "dokumenty konsensusu": dokumenty, które są uważane za "źródła RAGAGEP przez osoby znające branżę". W rzeczywistości OSHA wyraźnie wymienia normę IIAR 2 Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa Amoniakalnego jako dokument konsensusu. Oznacza to, że wszystkie czynności związane z projektowaniem, instalacją i konserwacją amoniakalnych urządzeń chłodniczych muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w tym dokumencie.

Dlaczego RAGAGEP ma znaczenie?

To daje nam ogólne zrozumienie czym jest RAGEP, ale dlaczego powinno nas to obchodzić? Ponieważ oznacza to, że wszelkie normy uznane przez OSHA za "dobre praktyki inżynierskie" (takie jak te z IIAR lub NFPA) muszą być przestrzegane tak, jakby były prawem.

Standardy te muszą być przestrzegane od procesu projektowania (IIAR 2) aż do długoterminowej konserwacji systemu (IIAR 6). Standardy IIAR obejmują również takie elementy jak: właściwe oznakowanie pomieszczeń mechanicznych, wyłączniki awaryjne, zawory nadmiarowe, etykiety na zaworach, etykiety na rurach, a nawet metody testowania systemów sterowania i bezpieczeństwa.

Ponieważ standardy IIAR są uznawane za "dobre praktyki inżynierskie", niespełnienie któregokolwiek z nich może być skwitowane i ukarane grzywną przez inspektora, nawet jeśli OSHA nie posiada szczegółowych przepisów dotyczących systemów amoniakalnych.

Jak zachować zgodność z przepisami

Co zatem możesz zrobić, aby zapewnić zgodność Twojego zakładu z RAGAGEP?

Przede wszystkim należy ustalić, jakie kody i wydania zostały wykorzystane podczas budowy systemu chłodniczego. Na przykład, jeśli obiekt został zbudowany w 2003 r. w celu spełnienia wymogów normy IIAR 2-1999, nie będzie wymagane spełnienie wymogów normy IIAR 2-2014, pod warunkiem, że sprzęt jest udokumentowany jako "zaprojektowany, utrzymywany, kontrolowany, testowany i działający w bezpieczny sposób".

Po drugie, należy zapewnić, aby wszystkie praktyki kontroli i konserwacji były zgodne z istniejącymi normami IIAR. Rozbudowany program konserwacji zapobiegawczej (PM) zgodny z normami IIAR pozwoli na wczesne wykrycie potencjalnych naruszeń RAGAGEP, dając czas na skorygowanie problemów przed wniesieniem oskarżenia przez OSHA, oszczędzając czas i pieniądze.

Poza tym, że jest to część przepisów OSHA dotyczących PSM, przestrzeganie RAGAGEP ma po prostu sens. Normy IIAR zostały opracowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności i długowieczności systemów amoniakalnych, co jest ostatecznym celem każdego dobrze opracowanego programu PSM.

2 lutego 2021 Chłodnictwo przemysłowe