Co należy wziąć pod uwagę w przypadku przewodów CPA

8 stycznia 2021

Systemy krytycznego powietrza procesowego (Critical Process Air - CPA) - nazywane również urządzeniami do uzdatniania tlenu (Hygenic Air Handling - HAH) - są to systemy, które oczyszczają powietrze recyrkulacyjne lub zewnętrzne. Urządzenia te zasysają powietrze, odfiltrowują zanieczyszczenia, regulują wilgotność, a następnie regulują temperaturę, przed wydaleniem czystego powietrza do obiektu. Są one powszechne w dużych zakładach przetwórstwa spożywczego, laboratoriach i szpitalach.

Ponieważ urządzenia CPA są stosowane w tak krytycznych operacjach, ważne jest, aby działały jak najlepiej. Kanały prowadzące do nich i z nich wychodzące są niezbędne do osiągnięcia tej wydajności. Dobra konstrukcja kanałów pozwala na równomierne i równomierne rozprowadzanie czystego powietrza w całym obiekcie - ale osiągnięcie tego wymaga uwzględnienia kilku ograniczeń projektowych.

Rozmiar kanału

Rozmiar przewodu musi być rozpatrywany w kilku punktach. Oporność musi być zminimalizowana przy zachowaniu wystarczającego przepływu powietrza i utrzymaniu prędkości w pożądanym zakresie. Czynniki te zależą nie tylko od długości kanałów, ale także od ich średnicy i różnych rozmiarów profili, które mogą być stosowane w tym samym systemie, aby zapewnić równomierny rozdział powietrza w różnych kierunkach.

Lokalizacja:

Innym kluczowym zagadnieniem jest lokalizacja. Kanały instaluje się zazwyczaj w przestrzeniach dachowych lub śródmiąższowych (wolne przestrzenie między piętrami), lub w przestrzeniach chłodniczych. Wszystkie trzy zagadnienia mają szczególne znaczenie.

W przypadku kanałów CPA na dachu, najpilniejszą kwestią jest to, aby były one w stanie wytrzymać warunki środowiskowe, takie jak śnieg, deszcz i ekstremalne ciepło. Z drugiej strony, kanały międzywęzłowe są chronione przed takimi warunkami, ale muszą martwić się o ich rozmiar. A w przypadku przewodów w pomieszczeniach chłodniczych należy podjąć środki ostrożności, aby zapobiec zamarzaniu wilgotnego powietrza wewnątrz przewodów. Kanały w pomieszczeniach chłodniczych również muszą być zazwyczaj zaprojektowane wokół urządzeń przetwórczych.

Kanały na dachu.

Konstrukcja

Należy również wziąć pod uwagę specyficzną instalację w terenie. Należy wziąć pod uwagę ogólny rozmiar przewodu, aby zapewnić możliwość łatwej manipulacji i prawidłowej instalacji na miejscu. Należy zaprojektować odpowiednią konstrukcję nośną, taką jak rama zewnętrzna lub wsporniki wiszące, aby zapewnić, że odcinki kanału są samonośne i nie zawalą się podczas lub po zakończeniu instalacji.

Higiena

Kanały muszą być również szczelne, aby zapobiec wprowadzaniu wilgoci lub gromadzeniu się kondensatu lub zanieczyszczeń. Wybór materiału ma również wpływ na ogólną higienę przewodów. Z tego powodu we wnętrzu kanałów CPA stosuje się stal nierdzewną, ponieważ jej odporność na wilgoć i kondensację zapobiega gromadzeniu się pleśni i grzybów.

Inne względy higieniczne mogą obejmować projektowanie kanałów wentylacyjnych w taki sposób, aby były łatwo dostępne i czyszczone, co zapobiega gromadzeniu się na ich powierzchni patogenów. Na przykład, system może być zaprojektowany z drzwiami serwisowymi na całej długości kanału, tak aby powierzchnie wewnętrzne można było łatwo spryskać i wytrzeć.

Drzwiczki serwisowe do kanałów.

Inne względy

Inne względy mogą mieć znaczenie w przypadku niektórych przewodów. Na przykład, można dodać płyty dyfuzyjne w celu bardziej równomiernego rozprowadzenia powietrza i uniknięcia dużych prędkości wylotowych. Podobnie, można zainstalować przepustnice powietrza, aby umożliwić precyzyjną kontrolę różnicy ciśnień w pomieszczeniu. Przepustnice powietrza mogą również z czasem obniżyć koszty eksploatacji.

Płyta dyfuzyjna.

Przy projektowaniu kanałów dla systemu CPA należy wziąć pod uwagę wielkość, lokalizację, konstrukcję i higienę. Ograniczenia projektowe są bardzo zróżnicowane w zależności od projektu, ale należy je dokładnie rozważyć, biorąc pod uwagę kluczową rolę, jaką systemy CPA odgrywają w środowisku medycznym, spożywczym i laboratoryjnym.

8 stycznia 2021