Proces trigeneracji - jak przebiega?

7 października 2019 Trójgeneracja

Trigeneracja, zwana także trójgeneracją, to nowa technologia, która wykształciła się wskutek rozszerzenia innego procesu - kogeneracji, który polega na jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Trigeneracja natomiast wyróżnia się tym, że w jej trakcie możliwa jest zamiana energii pierwotnej na aż trzy rodzaje wtórnej - wspomnianej wcześniej elektrycznej i cieplnej, ale również wody lodowej, czyli chłodu. Proces trójgeneracji jest więc rozwiązaniem niezwykle nowoczesnym, który charakteryzuje się wysoką oszczędnością energetyczną.

Na czym polega proces trigeneracji?

Energia cieplna uzyskiwana jest za pomocą układu chłodzenia, którego zastosować należy w celu schłodzenia silnika. Takie ciepło następnie wykorzystane zostać może do podgrzewania wody. Kolejnym źródłem energii cieplnej są gorące spaliny, których temperatura wahającą się od 300 do nawet 500 stopni, z powodzeniem również służyć może w celu ogrzania lub osuszania obiektów. W tym momencie, z ciepła odpadowego w chłodnicy absorpcyjnej, wyprodukowany zostaje chłód. Wytworzona w tym procesie woda lodowa - o odpowiednio niskiej temperaturze, kierowana jest następnie do systemu klimatyzacyjnego i wykorzystywana w upalne dni.

Jeśli chodzi o energię elektryczną - wyprodukowana zostaje ona wskutek zamiany wytworzonej w silniku energii mechanicznej. Można wykorzystać ją następnie na potrzeby własne lub sprzedać jej nadwyżkę do zakładu.

Jakie korzyści płyną z zastosowania procesu trigeneracji?

Systemy trójgeneracji stają się coraz bardziej popularne. Wykorzystanie tego procesu przy budowie zwiększa szansę na uzyskanie Certyfikatu LEED, którego głównym kryterium przyznania jest zastosowanie w projekcie energooszczędnych rozwiązań, mających dobry wpływ na środowisko naturalne. Trójgeneracja spełnia ten wymóg ze względu na fakt samodzielnej produkcji energii cieplnej, elektrycznej oraz chłodu. Kolejną proekologiczną cechą wspomnianego procesu jest możliwość wykorzystania do jego przeprowadzenia niemalże każdego paliwa, również biogazów, których użycie znacznie obniża emisję CO2.

Poza tym, trójgeneracja jest procesem niezwykle korzystnym dla jednostek wymagających wszystkich trzech rodzajów energii, na przykład szpitali oraz nowoczesnych biurowców. Ze względu na całoroczną produkcję ciepła oraz chłodu w miesiącach zimnych - znacznie obniża koszty eksploatacji, a także stanowi rewelacyjne awaryjne źródło zasilania.

Do wad procesu trigeneracji należy otoczenie prawne, któremu brak na ten moment jasno sformułowanych przepisów dotyczących tej technologii. Przez to jest ona metodą drogą, gdyż trudno otrzymać jakiekolwiek dofinansowanie na jej budowę, a formalności temu towarzyszące są długie i skomplikowane.

 

7 października 2019 Trójgeneracja