Chłodnictwo przemysłowe – nowinki techniczne

7 października 2019 Chłodnictwo przemysłowe

Jednym z najważniejszych procesów przemysłu jest chłodnictwo przemysłowe, które jest bardzo istotne dla utrzymania odpowiedniej temperatury oraz jakości artykułów spożywczych, a także dla spowalniania rozwoju bakterii w żywności i wydłużenia czasu przydatności do spożycia. Obniżone temperatury wymagane są również w metalurgii, poligrafii, przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Procesy te są nieustannie usprawniane, aby zapewnić najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania, które będą bezpieczne dla zdrowia.

Czym jest chłodnictwo przemysłowe?

W chłodnictwie płyn, zazwyczaj woda lub powietrze, zostaje ochładzany przez wyparowywanie innego płynu, tak zwanego czynnika chłodniczego. Obieg czynnika chłodniczego, który składa się ze sprężarki, parownika, skraplacza i urządzenia rozprężnego, stanowi integralną część systemu. Chłodzenie jest procesem polegającym na obniżaniu temperatury płynów lub ciał stałych. Bardzo często stosuje się go dla celów czasowego przechowywania produktów łatwo się psujących, w temperaturach do -60°C.

Chłodnictwo z użyciem amoniaku

Najpowszechniejszymi systemami są amoniakalne instalacje papowe, które charakteryzują bardzo dobre parametry pracy parowników niezależne od obciążenia cieplnego i temperatury. Amoniak (NH3) był preferowanym czynnikiem chłodniczym, ponieważ cechuje go duża sprawność. Te instalacje są bardzo proste w obsłudze, ale ich wadą jest gromadzenie dużej ilości amoniaku w parowniku, które zazwyczaj umiejscowione są blisko miejsca obsługi, jak również schładzanego towaru. Jednakże ze względu na palność oraz toksyczność amoniaku, a także potrzebę obniżenia kosztów systemów chłodniczych koniecznym stało się zaprojektowanie nowych instalacji, które pozwoliłyby na ograniczenie naładowania amoniakiem. Takie rozwiązanie pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo instalacji chłodnictwa przemysłowego (zobacz usługi firmy Energycool) , które coraz częściej mogą znajdować się blisko zabudować publicznych.

Redukcja zużycia amoniaku w chłodnictwie

Celem usunięcia wad, które posiadają amoniakalne instalacje projektowane są coraz bardziej zaawansowane technologicznie systemy, które pozwalają na zredukowanie jego zużycia. Jednym ze sposobów jest połączenie NH3 z CO2, wtedy dwutlenek węgla przejmuje rolę nośnika ciepła i zostaje rozprowadzany wewnątrz większych instalacji magazynujących. Ostatnimi laty coraz częściej są projektowane również instalacje posiadające bezpośrednie zasilanie parowników zaworami rozprężnymi. Ten system chłodnictwa przemysłowego pozwala na redukcję pełnego naładowania instalacji amoniakiem około 4-krotnie oraz zmniejszenie naładowania amoniakiem parowników około 40-krotnie. Zaletą tego systemu jest obniżenie kosztów eksploatacji, obniżone zużycie energii oraz krótszy cykl odszraniania. Pozwala on również obniżyć koszty budowy dzięki zastosowaniu mniejszych przekrojów rur i zbiorników amoniaku.

Szukanie nowych rozwiązań w chłodnictwie przemysłowym na przestrzeni lat pozwoliło na poprawę sprawności energetycznej instalacji amoniakalnych, dzięki większej kontroli nad jego zużyciem, skrócenie czasu dostawy elementów i budowy instalacji chłodniczych, obniżenie kosztów obsługi systemów oraz zwiększyć bezpieczeństwo i chronić środowisko.

 

7 października 2019 Chłodnictwo przemysłowe